Scouting kost geld. Voor wie het een hulp kan zijn, bestaat Scouting op maat, een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting.
Naast financiële steun bij het lidgeld biedt Scouting op maat ook hulp bij de aankoop van uniform. Alle informatie hierover vindt je hier.

Wil je hier gebruik van maken? Contacteer de groepsleiding.